Quy Định Cá

iLotto

 1. Giới thiệu trò chơi
 2. Kết quả và thanh toán
1. Giới thiệu trò chơi


iLotto là một trò chơi xổ số dựa trên các trang web xổ số kiến thiết chính thức ở Thượng Hải, Giang Tây, Xổ số 3D Trung Quốc Phúc Lợi Xã Hội, Trùng Khánh, Thiên Tân Và Tân Cương. Mỗi kết quả rút ra bao gồm 5 chữ số từ ( thứ tự chính xác) (Từ phải (1 chữ số) sang trái (5 chữ số), nơi quí khách lựa chọn một số từ 0 đến 9 cho mỗi chữ số (5 chữ số, 4 chữ số, 3 chữ số, 2 chữ số , 1 chữ số).

Trò iLotto của M88 được cập nhật dựa trên kết quả trang web chính thức của từng khu vực. Chúng tôi cung cấp 12 loại trò chơi: xổ số bóng đá, xổ số bóng lẻ / thậm chí, xổ số bóng lớn / nhỏ, xổ số bóng kết hợp, 2-nhóm sao, 3-nhóm sao 3, 3-nhóm sao 6, cược tổng các số, 7- màu tổng, cược tổng các số theo chẳn/lẻ, cược xiên tổng các số theo lớn lớn / nhỏ và chẵn /lẻ để thắng các các giải thưởng khác nhau của các nhóm khác nhau. Các chi tiết của từng loại hình trò chơi được liệt kê như sau:

Loại cược Luật chơi
Xổ số bóng Xổ số bóng Người chơi lựa chọn số đơn từ 0 đến 9: (5 chữ số, 4 chữ số, 3 chữ số, 2 chữ số, 1 chữ số)
[Ví dụ: Chọn số 8 cho số đứng thứ 2, tổng số cược : 1 cược. Kết quả là: "23384" khớp với đặt cược của quí khách do đó quí khách thắng]
  Xổ số bóng (loại đa) Người chơi lựa chọn nhiều hơn 1 số từ 0 đến 9: (5 chữ số, 4 chữ số, 3 chữ số, 2 chữ số, 1 chữ số)
[Ví dụ: Chọn số 4, 3, 9 cho 3 chữ số, tổng số cược: 3 cược. Kết quả là: "48376" khớp với đặt cược của quí khách ,do đó quí khách thắng]
  Cược xiên xổ xố:
Xiên 2-sao;
Xiên 3-sao;
Xiên 4-sao;
Xiên 5-sao
Người chơi có thể chọn các số khác nhau để kết hợp bất kỳ: (5 chữ số, 4 chữ số, 3 chữ số, 2 chữ số, 1 chữ số) và các yêu cầu cược của các số phải chính xác như nhau.
[Ví dụ: đặt cược xiên 3-sao , chọn số "4, 5, 6" cho 3 chữ số, số "3, 2, 4" cho các số thứ 2, chữ số "5, 6, 4" cho các chữ số thứ 1. Kết quả là: "48435" khớp với đặt cược của quí khách, do đó quí khách thắng]
  Cược xiên sổ số ( loại đa):
xiên 2-sao;
xiên 3-sao;
xiên 4-sao;
xiên 5-sao
Người chơi chọn bất kỳ sự kết hợp các số từ số 0 đến 9: (5 chữ số, 4 chữ số, 3 chữ số, 2 chữ số, 1 chữ số) trong (yêu cầu chính xác) của các chữ số.
[Ví dụ: đặt cược Xiên 3-sao, chọn số 4 cho 3 chữ số, chọn số 3 cho 2 chữ số, chọn số 5 cho 1 chữ số. Kết quả là: "48435" khớp với đặt cược của quí khách, do đó quí khách thắng]
  Cược Lớn /nhỏ Đặt cược vào bất kỳ chữ số nào (5 chữ số, 4 chữ số, 3 chữ số, 2 chữ số, 1 chữ số) trong (yêu cầu chính xác) của các chữ số là lớn hay nhỏ. Nhỏ: số là 0-4; Lớn: số là 5-9.
[Ví dụ: đặt cược "lớn" dựa trên số đầu tiên, kết quả là "48436" khớp với đặt cược của quí khách, do đó quí khách thắng]
  Cược Lẻ/Chẵn Đặt cược vào bất kỳ chữ số nào (5 chữ số, 4 chữ số, 3 chữ số, 2 chữ số, 1 chữ số) trong (yêu cầu chính xác) của các chữ số là lẻ hoặc chẵn.
[Ví dụ: đặt cược vào "chẵn" cho số đầu tiên, kết quả là "48436" khớp với đặt cược của quí khách, do đó quí khách thắng]
  Cược xiên Cược xiên dùng để cược trong một sự kết hợp giữa lớn / nhỏ, lẻ/chẵn của 1 con số trong 1 lần cược.
[Ví dụ: đặt cược vào số chữ số thứ nhất là "chẵn", đặt cược vào số chữ số thứ 2 là "lớn", kết quả là "48486" khớp với lựa chọn của quí khách, do đó quí khách thắng. Chú ý: Quý khách chỉ được chấp nhận cược một loại cược cho cùng một chữ số ]
Nhóm 2 Nhóm Chọn 2 hay nhiều số trở lên. quí khách thắng khi kết quả khớp với lựa chọn của quí khách.
[Ví dụ: đặt cược số "2, 8", tổng cược: 1 cược. Kết quả là "11282" 2 con số phù hợp với kết quả, do đó quí khách thắng]. Hai chữ số cuối cùng phải được xác nhận.
Cặp Chọn 1 hay nhiều số cho mỗi thứ 1 và thứ 2. quí khách thắng nếu kết quả khớp với lựa chọn của quí khách.
[Ví dụ: cược số "1, 8" cho chữ số thứ 2 và "2, 8" cho chữ số thứ nhất. Nếu kết quả là "11682" thì quí khách thắng trên tỷ lệ cược số không cùng cặp. Nếu kết quả là "11688" thì quí khách thắng trên tỷ lệ cược số cặp]
Nhóm 3x3 Cược Đơn Chỉ chọn một trong mỗi số cho số thứ 3, số thứ 2 và số thứ 1. Hai số phải trùng (theo bất kỳ thứ tự nào). quí khách thắng nếu 3 chữ số cuối cùng thuộc một trong những lựa chọn của quí khách với 2 con số là giống hệt nhau không phân biệt vị trí. [Ví dụ: đặt cược số "2, 2, 8", tổng. Kết quả là "11282" 2 con số khớp với kết quả, do đó quí khách thắng]
Cược Đa Chọn 2 hay nhiều số trở lên. quí khách thắng nếu ba số cuối của kết quả khớp với sự lựa chọn của quí khách với 2 trong số đó là giống hệt nhau không phân biệt vị trí.
[Ví dụ: chọn "2,8,9,4" tổng số 12 cá độ, kết quả là "11282". Ba chữ số cuối cùng 2 và 8 là những lựa chọn của quí khách, do đó quí khách thắng]
Nhóm 3x6   Chọn 3 số hoặc nhiều hơn, bạn sẽ thắng nếu 3 số cuối của kết quả nằm trong các lựa chọn của bạn và không có số giống nhau.
[ Ví dụ: bạn chọn "2,8,9", tổng số cựơc: 1 cựơc, kết quả là "11928", 3 số không giống nhau, bạn thắng ]
Tổng Tổng Chọn 1 số từ 0 đến 27 như tổng của chữ số thứ 3, thứ 2 và thứ 1
[Ví dụ: tổng số là: 12 ; tổng cược : 1 đặt cược, kết quả là "11552", tổng hợp của 5 +5 +2 = 12, do đó quí khách thắng]
Tổng theo 7 màu Chọn 1 khoảng màu SUM từ 7 dãy màu sắc.
[Ví dụ: đặt cược vào ngày 7 màu SUM "Blue [16-19], 1 đặt cược, kết quả là" 11557 ", tổng của 3 chữ số, 2 chữ số, 1 con số là 5 5 7 = 17, trong Blue [16-19 ] phạm vi này, sau đó quí khách giành chiến thắng]
Tổng theo Chẳn/Lẻ Đặt cược dựa trên tổng của chữ số thứ 3, chữ số thứ 2, và chữ số thứ 1 là lẻ hoặc chẵn.
[Ví dụ: đặt cược Tổng Chẵn, kết quả có 48.426, tổng của chữ số thứ 3, chữ số 2, chữ số 1 là 4+2+6 = 12 và tổng này là chẵn. Do đó, quí khách thắng]
Tổng theo Lớn/Nhỏ chữ số thứ 1 là lớn hay nhỏ
[Ví dụ: đặt cược Tổng Nhỏ, kết quả có 48.130, tổng của chữ số thứ 3, chữ số thứ 2 và chữ số thứ 1 là 1+3+0 = 4, và tổng này là nhỏ. Do đó, quí khách thắng]
Cược xiên tổng Đặt cược dựa vào chữ số thứ 3, chữ số thứ 2 và chữ số thứ 1 là sự kết hợp giữa lớn, nhỏ, lẻ, chẵn.
[Ví dụ: đặt cược vào Tổng Nhỏ /Lẻ. Kết quả là: 48130 và tổng của chữ số thứ 3, chữ số thứ 2 và chữ số thứ 1 là 1+3+0 = 4, Tổng này nhỏ và chẵn. Do đó, quí khách thắng.

Đặt cược :
 1. Cược xiên: Đặt cược vào sự kết hợp khác nhau 2 của các loại cược
 2. Cược nhóm: Đặt dựa trên nhóm kết hợp các con số . Ví dụ: 123, kết hợp nhóm là 123.132.213.231.312.321. Tổng cộng 6 nhóm kết hợp.
 3. Nhóm cược 3 sao: Trong cược nhóm 3-sao, nếu 1 trong nhóm kết hợp chứa 2 trong các số giống nhau, thì sẽ có 3 nhóm kết hợp khác nhau, với 3 cơ hội để giành chiến thắng. Ví dụ: 112, kết hợp là: 121, 112211
 4. Nhóm cược 6 sao: Trong cược nhóm 6-sao, nếu 3 con số khác nhau, sau đó sẽ có 6 tổ hợp các con số. Những số kết hợp từ 6 số đó là nhóm cược 6. Ví dụ: 123, nhóm kết hợp là: 123.132.213.231.312.321. Tổng cộng 6 kết hợp nhóm.
 5. Lớn / Nhỏ & Lẻ / Chẵn: Nhỏ: 0-4; Lớn: 5-9 ; Lẻ: 1,3,5,7,9; Chẵn: 0,2,4,6,8.
2. Kết quả và thanh toán


Kết quả
 1. Thượng Hải: giờ mở cửa (GMT +8): từ 10:30 giờ đến 21:30 giờ hàng ngày, 30 phút /lượt xổ. Lượt đầu 10:00 giờ, lượt cuối: 22:00 giờ, tổng số: 23 lượt xổ.
 2. Chong Qing: giờ mở cửa (GMT +8): từ 10:00 giờ đến 21:50 giờ hàng ngày, 10 phút/lượt xổ. Buổi tối : từ 22:00 giờ đến 02:00 giờ sáng, 5 phút/lượt, tổng số: 120 lượt xổ.
 3. Jiang Xi: giờ mở cửa (GMT +8): từ 09:00 giờ, 23:10 giờ hàng ngày, 10 phút/lượt xổ. Tổng số: 84 lượt xổ.
 4. Xổ số 3D Trung Quốc: giờ mở cửa (GMT +8): 21:00 giờ, 1 lượt xổ mỗi ngày.
 5. Thiên Tân: giờ mở cửa chính thức (GMT +8): 09:00 - 23:00, 10 phút mỗi vé. Có tổng cộng 84 vé
 6. Tân Cương: giờ mở cửa chính thức (GMT +8): 12:00 - 02:00 [ Ngày tiếp theo ], 10 phút mỗi vé. Có tổng cộng 84 vé