Hói Đáp

m Thể Thao

  1. m Thể thao là gì?
  2. Tôi có thể nhận khuyến mãi 20% ở cả hai?
  3. Trình duyệt web nào hỗ trợ tốt cho m Thể thao?
  4. Tôi có thể đặt cược đồng thời ở cả m Thể thao và thể thao hay không?
  5. m Thể thao có cung cấp thị trường "1x2" không?
1. m Thể thao là gì?

m Thể thao được cung cấp bởi Opus Gaming.

2. Tôi có thể nhận khuyến mãi 20% ở cả hai?

Không, bạn KHÔNG được nhận cả hai khuyến mãi cùng lúc. Mỗi thành viên mới chỉ được nhận một (1) lần duy nhất tiền thưởng đăng ký trong khoảng thời gian gửi tiền lần đầu và chuyển quỹ vào tài khoản lựa chọn. Thành viên hiện tại không thể nhận tiền khuyến mãi nếu đã nhận trước đây.

3. Trình duyệt web nào hỗ trợ tốt cho m Thể thao ?

Tất cả trình duyệt web chủ yếu như IE6, Firefox, Opera, Chrome, Safari và các trình duyệt khác có thể hoạt động tốt.

4. Tôi có thể đặt cược đồng thời ở cả m Thể thao và thể thao hay không?

Được, tất cả thành viên được có thể đặt cược ở cả hai mục để bạn lựa chọn cược ưa thích.

5. m Thể thao có cung cấp thị trường "1x2" không?

Có. m Thể thao cung cấp loại cược như vậy và phổ biến.